EN

Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamalarına
İlişkin Teknik Destek Projesi’nin Açılış Töreni
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları’na İlişkin Teknik Destek Projesi’nin açılış töreni 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, Ankara’da gerçekleştirilmiştir. IFISH Projesi’nin faydalanıcısı; Türkiye Cumhuriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’dir. Projenin sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. Merkezi Roma’da bulunan AGT SpA konsorsiyumu Şubat 2021 tarihine kadar projeyi uygulamak üzere sözleşme imzalamıştır.

Projenin hedefi, balıkçılık politikaları alanında Türkiye’nin Cumhuriyeti mevzuatının AB mevzuatı ile kademeli olarak uyumlulaştırılmasına katkıda bulunmaktır. AB’nin ortak balıkçılık politikasının genel hedeflerine uygun olarak yürütülecek proje, sürdürülebilir bir balıkçılık yönetişim stratejisi için temel oluşturacaktır. Böylece, Türkiye’nin balıkçılık sektörünün sürdürülebilirlik hedefleri ve arzu edilen ekosistem yaklaşımının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Proje’nin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini geliştirmek ve balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi ve ekosistem izleme alanlarında paydaş farkındalığını artırmaktır. Projenin üç bileşeni vardır. Bunlar; balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesi, ekosistem izleme ve yönetimi ile kapsamlı bir danışma kurulunun oluşturulmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığının idari kapasitesinin güçlendirilmesi; veri toplama, doğrulama, değerlendirme metodolojisinin geliştirilmesi ve balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmesinde eğitimlerin uygulanması ve paydaş farkındalığının ve katılımının artırılmasıdır.

Proje birkaç temel unsura odaklanacaktır. Bunların başında balıkçılık yönetiminde, ekosistem temelli bir yaklaşımla balıkçılık yöneticileri ve bilim insanları için eğitim verilmesidir. Böylece ekosistem tabanlı balıkçılık yönetiminin esasları doğrultusunda verilerin kullanılabilirliğinin arttırılması için güçlü stok değerlendirmeleri uygulamalarının önemi vurgulanacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin deniz kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için paydaşların da balıkçılık yönetimi sürecine dâhil edilmesi hedeflenmiştir.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz