EN

II. Veri Toplama Komitesi ToplantısıII. Veri Toplama Komitesi Toplantısı 12 Aralık 2019 tarihinde Ankara’daki proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öncelikle proje ekip lideri Mark Dimech kendini komiteye tanıtarak, 2020 yılı Ocak ve Mart ayları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı ve çalıştaylara ilişkin içerik ve tarihler konusunda katılımcılarla birlikte değerlendirmelerde bulunmuştur.

Toplantıda üç ana başlık halinde tartışmalar yürütülmüştür. Bunlar; gerçek zamanlı yakalama ve karaya çıkarma rakamlarını içeren veri aktarım sistemlerine ilişkin taslak protokollerin üzerine çalışılması, Türkiye sularındaki ana balık stoklarının verilerinin toplanması, yönetimi ve kullanımı için operasyonel planın tartışılması ve Türkiye balıkçılık yönetiminde bilimsel tavsiyelerin iyileştirilmesi üzerine tasarlanan teknik rapor içeriğinin tartışılmasıdır.

Ayrıca, toplantıda Ulusal Balık Stoklarını İzleme Merkezi (UBSİBİM) yazılım koordinatörü Mehmetcan Gençler ve ekibi IFISH projesi için balıkçılık veri toplama ve işleme sistemine yönelik yazılımın geliştirmesiyle ilgili sunumlar yapmıştır. Yazılımın geliştirilmesi için literatürle ilgili çalışmalarda gelişme sağladıklarını belirten Gençler, sonar verisiyle birlikte kayda değer ilerleme sağlanacağını belirtmiştir. Ekibin yazılım geliştirme uzmanı Metin Tosun, şamandıralar üzerinden gelen verilerin UBSİBİM’de toplanmasının ardından işlenmesinin planlama aşaması hakkında sunum yapmıştır. Veri işlenme süreci için planlanan mimari hakkında toplantıya katılan akademisyenlerin katkısıyla beyin fırtınası yapılarak komite bu eksende tartışmalar yürütmüştür.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz