EN

Modül 2 Eğitim – B3, B4IFISH Modül 2 eğitim, 13 - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Modül 2’in içeriğini, B3. Temel Düzey – Balıkçılık Yönetimi (balıkçılığın sosyal ve ekonomik açıları dâhil) ve B4. Temel Düzey – Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımı oluşmuştur. Modül 2 eğitimi, eğitim uzmanları Vahdet Ünal, Evelina Sabatella ve Mark Dimech tarafından verilmiştir.

Eğitimin ilk günü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Koordinatörü Erdinç Veske’nin açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra, IFISH Projesi Takım Lideri Mark Dimech Modül 2 eğitimin içeriğini ve amaçlarını belirten konuşmasını yaparak eğitime başlanmıştır.

Eğitimlerin ilk iki günü, B3. Temel Düzey – Balıkçılık Yönetimi (balıkçılığın sosyal ve ekonomik açıları dâhil) eğitimi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında görev yapan Prof. Vahdet Ünal ve Nisea Fishery and Aquaculture Research Organisation’da balıkçılık ekonomisti olarak görev yapan Dr.Evelina Sabatella tarafından verilmiştir.

B3. Balıkçılık Yönetimi eğitimi; giriş, balıkçılık yönetiminde kullanılan araçlar, veri ve bilimsel öneri ve balıkçılık yönetiminde kullanılan araçlar başlıklarını içeren konularından oluşmuştur. Vahdet Ünal, balıkçılık yönetimi tarihçesi, kavramı ve EAF’ye giriş ile balıkçılık yönetim planları ve paydaşlarla ilişkiler konusunda sunumlar yapmıştır. Sunumlarda, balıkçılık yönetiminde olması gereken yönetim hedefleri, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı, mevcut ve gelecekteki yönetim için önlemleri ve planın gözden geçirilmesi konularında katılımcılara bilgiler vermiştir. Ünal, aynı zamanda balıkçılık yönetim otoritesinin görev dağılımının nasıl olduğunu gösteren süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

B3. Balıkçılık Yönetimi eğitiminin diğer uzmanı olan Evelina Sabatella ise balıkçılığın ve balıkçıların sosyal ve ekonomik analizi, balıkçılıkta politika oluşturma ve balıkçılık yönetimine bilimsel bilginin dâhil edilmesi konusunda sunumlar yapmıştır. Sabatella, AB üye ülkelerinden yönetim örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunmuştur.

B3. Balıkçılık Yönetimi eğitiminin bitişinde katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek bir sonraki eğitim olan B4. Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımı eğitimine geçilmiştir.

B4. Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımı eğitimi; başlangıç, amaçlar ve değerler, değerlilerin, konuların belirlenmesi ve öncelikleri, EAF yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulama, izleme ve performans inceleme başlıklarını içeren konularından oluşmuştur. B4. Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımı eğitimi IFISH projesi takım lideri Mark Dimech ve Vahdet Ünal tarafından verilmiştir. Dimech; ekolojik refah, yönetim sisteminin performans incelemesi, raporlanması ve iletişim konularında sunumlar yapmıştır. Ünal ise balıkçılık, toplumsal değerler ve üst düzey hedeflerin tanımlanması, EAF dayanak belgesini tamamlama, ekolojik, insan refahı, EAF yönetimin sistemini içeren operasyonel amaçların belirlenmesi, gösterge ve performans ölçümü konularında sunumlar yapmıştır.

Katılım yüksek olduğu ve etkileşimli bir şekilde gerçekleşen Modül 2 B4 eğitiminin sonunda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar’ın da katılımıyla birlikte katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek eğitim başarıyla tamamlanmıştır.  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz