EN

II. Strateji ÇalıştayıII. Strateji Çalıştayı 18 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, balıkçılık faaliyetlerinde ekosistem yaklaşımı ve entegre yönetimi için hazırlanan bir önceki strateji raporunun revize edilmesi için istişarelerde bulunulmuştur.

Strateji raporu için tartışılan konular sekiz ana başlıktan oluşmuştur. Bunlar;
  • Türkiye\’de balıkçılık yönetim sisteminde ekosistem yaklaşımının ve entegre kaynak yönetiminin geliştirilmesi,
  • Türkiye\’de balıkçılık yönetiminde bilimsel verinin kullanılması,
  • Türkiye\’de balıkçılık yönetiminde bilimsel verinin kullanılması, gerekli organların düzgün işleyişini sağlamak için TC Tarım ve Orman Bakanlığı insan kaynaklarının tahsisi ve mobilizasyonu hakkında tavsiyeler,
  • Balıkçılık için gerekli organların (UBSİBİM) ve ön bilimsel, teknik ve ekonomik komitenin oluşturulması (STECF) ve uygulama kılavuzlarının hazırlanması,
  • İlgili kurumlardaki UBSIBIM ve diğer son kullanıcılar tarafından verilerin yönetimi ve kullanımı ve bu sistemin bakanlığın bilgi sistemine entegrasyonu,
  • Veri toplama ve yerinde sörveylere paydaş katılımı,
  • Türkiye'de ilgili alanlarda kapasiteyi geliştirmek için üniversitelerde lisansüstü, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik müfredat tavsiyeleri,
  • Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları için bir iletişim stratejisinin hazırlanmasıdır.

Çalıştayda yukarıda belirtilen konu başlıklarında çeşitli durum değerlendirmeleri ve yapılacak değişikler tespit edilmiştir. Böylelikle IFISH projesinde ekosistem temelli balıkçılık yönetimi, paydaşların katılımı ve AB kuralları ve düzenlemeleriyle gösterilecek ilerleme ortaya konmuştur.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz