EN

Modül 5 - C1 EğitimIFISH Modül 5 eğitim, 19 - 21 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Modül 5’ in içeriği C1 – Ekolojik modelleme, veri kurtarma ve doğrulama yöntemlerinden oluşmuştur.

Modül 5 C1 eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Dr.Öğr üyesi Ekin Akoğlu ve National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (OGS)’de araştırmacı olarak görev yapan Simone Libralato tarafından verilmiştir.

Eğitimin ilk günü, balıkçılık yönetimine ekosistem temelli yaklaşımın uygulanması için ekolojik modeller: çok türlerden ekosistem modellerine eğitimi Ekin Akoğlu tarafından verilmiştir. Öğleden sonra oturumda ise modelleme için gerekli veriler, ekosistem modellerinin balıkçılık yönetimine dâhil edilmesi ve vaka çalışmaları eğitimi Simone Libralato tarafından verilmiştir.

Eğitimin ikinci gün, Ecopath ve Ecosim’e giriş, Ecopath ve Ecosim ile model oluşturma ve çıktıların analizi Akoğlu ve Libralato ile birlikte verilmiştir. Ecopath modeli Ecosim’e doğrudan taşınabilme, Ecopath’den farklı Ecosim’in ihtiyaç duyduğu parametreleri ve çevresel etkiler, model doğrulama ve tür etkileşimleri zaman serileri ve fonksiyonlar aracılığıyla temsil edilebilir yönleri katılımcılara gösterilmiştir. Eğitimlerde ayrıca Ecopath ve Ecosim programları katılımcıların bilgisayarlarına yüklenerek birlikte uygulamalar ve alıştırmalar yapılmıştır. Eğitimin son gününde ise Ecosim ile pratik yapma, zaman serilerine uydurma ve yönetim senaryolarının tahmini eğitimi Akoğlu ve Libralato tarafından birlikte gösterilmiştir.

Eğitiminin sonunda katılımcılara katılım sertifikaları ve eğitmenlere teşekkür plaketi takdim edilerek Modül 3 C1 eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz