EN

A 2.6 Çalıştaylar: Protokoller ve Metodolojiler 3 - 4 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Tarım ve Orman Bakanlığı personelleriyle birlikte üniversitelerden de katılım sağlanmıştır. Çalıştayın gündemi Mark Dimech ve Paolo Carpentieri moderatörlüğünde oluşturulmuştur.

Çalıştayda ilk gün, açılış, gündemin kabulü ve toplantının hedefleri ve beklenen çıktıları ortaya konulmuştur. Sonrasında, GFCM-DCFR’ye ve EU-DCF’ye giriş, bağlam ve hukuki araçlar biyolojik veriler, karaya çıkarma ve çaba verileri, sörvey verileri, rekreasyonel balıkçılık verileri gibi ekosistem göstergeleri toplanmasına yönelik örnekleme metodolojileri tartışılmıştır.

Çalıştayın ikinci gününde, balıkçılık seviyesi ve balıkçılığın biyolojik kaynaklar ve deniz ekosistemi üzerindeki etkisi, ilgili verilerin toplanması ve değerlendirilmesi (hassas türlerin tesadüfen yakalanması, yerel olmayan türler, makrobentos, deniz çöpleri, VMS-AIS verileri), rekreasyonel balıkçılık için veri toplama ve Anadrom ve katadrom türlerle ilgili veriler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca çalıştayda, “çabaya ilişkin verilerin, karaya çıkarma verilerinin ve biyolojik verilerin toplanması için filo seçimi”, “biyolojik örnekleme için, alan başına ana filo segmentlerinin seçimi”, “biyolojik örnekleme için örnek alınacak av seferi sayısı” ve “örneklenecek canlıların sayısı” ile ilgili konularda katılımcılar dört gruba ayrılarak alıştırmalar yapılmıştır. Yapılan alıştırmaların sonuçları da grupların temsilcileri tarafından katılımcılarla paylaşılmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz