EN

A 1.4 İstişare: Operasyonel Plan TaslağıA 1.4 İstişare: Operasyonel Plan 5 Mart 2020 tarihinde A 2.6 Çalıştaylar: Protokoller ve Metodolojiler’in ardından aynı katılımcılarla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. İstişarenin gündemi Mark Dimech, Mario Sbrana, Claudia Musumeci ve Paolo Carpentieri moderatörlüğünde oluşturulmuştur.

İstişarede, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına yönelik Ulusal veri toplama programı önerisi, organizasyonel özelliklerin tartışılması ve analizi ve yol haritasının sunumu konu başlıkları altında ilgili tartışmalar ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına yönelik Ulusal veri toplama programı önerisinde; kapasite ve çaba verileri, karaya çıkarma verilerinin toplanmasını içeren çapraz veriler DCFR/DCF koşullarına göre toplanacak demografik veriler, Akdeniz ve Karadeniz’de öncelikli türlerin tanımlanması ve tanımlanan türler için toplanacak biyolojik veriler konularında istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca, denizde bilimsel araştırma sörveylerinin demersal türler, küçük pelajikler ve bentik türleri de kapsayacak şekilde uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Organizasyonel özelliklerin tartışılması ve analizinde ise izleme sörveylerinin teknik yönleri, incelenecek alanlar ve filo segment(ler)i, veri raporlama sistemin yeterli veri kalitesini sağlaması, toplanan verilerin depolanması ve yönetimi konularında tartışmalar yapılmıştır.

Son olarak ise faaliyetlerin çalışma grubu üyeleri arasında dağılımı ve alt coğrafi bölge seviyesinde yer alan (GFCM/FAO GSA) Türkiye kıyılarının tam olarak kapsanmasına yönelik planlamaların organizasyonel birimler ve becerileri konusuna yer verilerek operasyonel planda yer alması planlanan konular bütünüyle istişarede ele alınmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz