EN

Python Programlama Dili EğitimiIFISH Python Programlama Dili Eğitimi, 9 – 11 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. Python veri bilimindeki geniş ve kullanışlı kütüphaneler sayesinde Python eğitimi alan katılımcıların IFISH projesi kapsamında şu zamana kadar toplanan verileri işleme ve değerlendirme konusunda altyapı oluşturması amaçlanmıştır.

Python Programlama Dili Eğitimi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Hüseyin Uyar tarafından verilmiştir. Üç gün süren eğitimde, programlama dili Python ile kodlamaya giriş bilgisi ve Python’ın veri bilimindeki yeri uygulamalı olarak katılımcılara gösterilmiştir.

Python eğitiminde ilk günü, veri tipleri, temel işlemler, değişkenler, tekli ve ikili seçme yapıları, koşullu ve sayılı döngüler, fonsiyonlar ve tek ve iki boyutlu listeler ile Python programlama dilinin temel özellikleri ele alınmıştır. Eğitimin ikinci gününde daha çok uygulamaya geçilerek Python ile veri analizi, Jupyter Notebook tanıtımı, Numpy ve Pandas konularında alıştırmalar yapılmıştır. Eğitimin son gününde ise makine öğrenmeye giriş, lineer regresyon ve gradient descent ve ve zaman serileri konuları işlenmiştir. Python veri bilimi kütüphanelerinde makine öğrenmesi metotları ile katılımcılar sınıflandırma, regresyon ve tahmin etme konusunda pratik yapmışlardır.

Eğitiminin sonunda katılımcılara katılım sertifikaları ve eğitmene teşekkür plaketi takdim edilerek Python Programlama Dili Eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz