EN

Modül 8 - T1 EğitimiIFISH Modül 8 - T1 eğitimi, 06 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilmiştir. IFISH projesi olarak Korona Virüs (COVID19) salgını nedeniyle Modül 8 - T1 eğitimi sağlık önlemleri alınarak hijyen ve sosyal mesafe kuralları dahilinde düzenlenmiştir.

Modül 8 - T1 eğitiminin içeriği R kullanılarak Balıkçılık Verilerinin Araştırılması ve Analizi olmuştur. Modül 8 - T1 eğitimi, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri bölümünde görev yapan Prof. Dr. Cemal Turan ve İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapan Doç. Dr. Yakup Kutlu tarafından verilmiştir.

Eğitimin ilk günü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yard. Doç. Dr. İlhan Aydın’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra, eğitmenler Prof. Dr. Cemal Turan ve Doç. Dr. Yakup Kutlu, Modül 8 - T1 eğitim içeriğini açıklayan konuşmalarını yaparak R eğitimine geçilmiştir.

Modül 8 - T1. R kullanılarak Balıkçılık Verilerinin Araştırılması ve Analizi eğitiminde ilk iki gün, R ve R studio kurulumu, R’a Başlangıç, data girişi ve yönetimi ve R programlama dili konuları ile R programına giriş yapılmıştır. Daha sonra R programında verilerin görüntülenmesi başlığında görüntülemede kullanılan R paketlerinin tanıtımı ve verilerin görüntülenmesinde farklı grafik çeşitlerinin kullanımı, katagorik, kalitatif ve aykırı verilerin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan araştırma alanlarına göre çevirimi ve çözüm yolları konuları işlenmiştir.

Modül 8 - T1 eğitiminin geri kalan günlerinde R programında temel balıkçılık istatistiklerinin hesaplanmasına geçilmiştir. Temel balıkçılık istatistiklerinde avcılık ve avcılık çabası verilerinin analizi

MEDITS R kodları ve biyomas, varyans analizleri ve regresyon metotları, biyolojik verilerin analizi, uzunluk-ağırlık İlişkileri konuları dâhilinde örnekler yapılmıştır. Eğitimin son gününde ise balıkçılık verilerinin haritalandırılması konusunda temel mekânsal analizlerle (RGIS) ilgili uygulamalar yapılmıştır.

Etkileşimli bir şekilde gerçekleşen Modül 8 - T1 eğitiminin sonunda, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yard. Doç. Dr. İlhan Aydın’ın kapanış konuşmasıyla birlikte katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek eğitim başarıyla tamamlanmıştır.  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz