EN

Modül 8 - T2 EğitimiIFISH Modül 8 – T2 eğitimi, 13 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilmiştir. IFISH projesi olarak Korona Virüs (COVID19) salgını nedeniyle Modül 8 - T2 eğitimi sağlık önlemleri alınarak hijyen ve sosyal mesafe kuralları dahilinde düzenlenmiştir.

Modül 8 - T2 eğitiminin içeriğini R kullanılarak Stok Değerlendirme oluşturmuştur. Modül 8 – T2 eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Prof. Dr. Ali Cemal Gücü ve yine aynı üniversite ve bölümde doktora yapan Gizem Akkuş tarafından verilmiştir.

Eğitimin ilk günü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) daire başkanlarından Dr. Ali Ayar’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra, eğitmenler Prof. Dr. Ali Cemal Gücü ve Gizem Akkuş, Modül 8 - T2 eğitimin içeriğini açıklayan konuşmalarını yaparak eğitime geçilmiştir.

Modül 8 – T2 eğitiminde, ilk olarak stok değerlendirme prensipleri VPA ve VPA türevi stok değerlendirme modellerindeki temel kavramlar ele alınarak konuya giriş yapılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, FLR stok değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan veriler ve temel fonksiyonlara giriş (vpa, readFLStock, readFLIndices, FLIndices) konuları işlenmiştir.

Eğitimin ilerleyen günlerinde, R programında giriş verilerinin görüntülenmesi, veri kalitesi kontrolü ve VPA ile modelleme – fonksiyonlar konuları işlenmiştir. Daha sonrasında, XSA ile modelleme parameterizasyon, XSA için örnek bir kod ve model diagnostikleri ve en iyi model seçimi konuları ele alınmıştır. Eğitimin dördüncü ve son gününde, bazı Türk balık stoklarının durumunun değerlendirilmesi için katılımcılar gruplara ayrılarak balık türlerine göre sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Etkileşimli bir şekilde gerçekleşen Modül 8 - T2 eğitiminin sonunda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) daire başkanlarından Sayın Dr. Ali Ayar’ın kapanış konuşmasıyla birlikte katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek eğitim başarıyla tamamlanmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz