EN

ICES tarafından düzenlenen “Endüstri Girişimleriyle Bilim Çalıştayı” (WKSCINDI)ICES tarafından düzenlenen Endüstri Girişimleriyle Bilim Çalıştayı (WKSCINDI) 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Kopenhang, Danimarka’da düzenlenmiştir. IFISH projesi adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Koordinatörü Erdinç Veske ve proje uzmanı Binhan Ganioğlu katılmıştır.

ABD, Norveç ve Türkiye’yi de kapsayan 14 ülkeden toplam 50 katılımcının katıldığı çalıştayda, güncel bir bakış açısıyla bilimsel bilginin elde edilmesinde endüstri konumunu ele almak amaçlanmıştır. Bu konuda da bilimsel verilerin endüstride kullanılmasına yönelik bir yol haritası oluşturmak hedeflenmiştir.

Katılımcıların endüstrideki veri toplama tecrübelerini aktardığı çalıştayda; balıkçılık yönetimi ve iş zekâsı gibi veri toplamasını içeren alanlar için ilerde yürütülebilecek projelerde bilimsel veri kullanımında endüstrinin yeri ve önemi tartışılmıştır. Düzenlenen bu çalıştay; sörvey planlama grupları, stok değerlendirme grupları, RDBES ve Bölgesel Koordinasyon gruplarının gelişimi açısından önemli tavsiyelerin tartışıldığı bir çalışma olmuştur.

Çalıştayın sonunda, bilimsel bilgiyi geliştirmek ve stok değerlendirme uygulamalarına veri sağlamak için endüstriden elde edilen veri kullanımının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, örnekleme verilerinin kullanımına yönelik değerlendirmelerin de yapılması durumu tartışılmıştır. Son olarak, bu disiplindeki ilerlemeyi gözden geçirmek için 2-3 yıl içinde daha geniş bir grupla bir araya gelinmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz