EN

Modül 6 – T3 EğitimiIFISH projesi, korona virüs (COVID19) salgının devam etmesi nedeniyle eğitim formatında değişikliğe giderek, kendi çevrimiçi platformu olan IFISH E-Öğrenme eğitim sisteminde (http://elearning.ifishproject.com/) eğitimleri tamamlama kararı almıştır. Eğitim platformumuz ilk aşamada Bakanlığımız merkez teşkilatı ve araştırma enstitüsü personeli kullanımına açılmış olup, daha sonraki dönemde paydaşların erişimine açılması planlanmaktadır.

IFISH E - Öğrenme platformuna yüklenen ilk eğitim Modül 6 – T3 Balıkçılık Verisinin Haritalandırılması eğitimi olmuştur. Modül 6 – T3 eğitim içeriği, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında görev yapan Doç.Dr. Sinan Mavruk tarafından hazırlanmıştır. Modül 6: T3. Balıkçılık Verisinin Haritalanması eğitiminde altısı teorik bilgileri içeren toplam 28 video IFISH E- Öğrenme Platformuna yüklenmiştir. Her bir uygulama bir video, videoda kullanılan R kodlarını içeren bir kod dosyası ve videonun detaylı açıklamalarını içeren bir HTML sayfasını da ders notu olarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

IFISH Modül 6: T3 eğitimi kapsamında R İstatistiksel Programlama Dili ve Hesaplama Ortamı kullanılarak balıkçılık verisinin haritalandırılması ile ilgili temel bilgiler verilmiş ve örnek uygulamalar sunulmuştur. Eğitimin içeriğini; temel istatistiksel yöntemleri anlama ve R kullanarak uygulama, koordinat sistemi, datum, projeksiyon sistemi gibi kavramları anlama ve R kullanarak sistemler arasında dönüşüm yapabilme, R ortamında harita oluşturma, farklı özelliklerdeki balıkçılık verilerini harita üzerinde görselleştirme ve jeo-istatistiksel modelleri anlama ve R kullanarak basit enterpolasyon teknikleri oluşturmuştur.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz