EN

Modül 5 – T4 EğitimiModül 5 – T4 Deniz Ekosistemlerinde Sistematik Koruma Planlaması eğitim içeriği, Roma Sapienza Üniversitesi Biyoloji ve Biyoteknoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr.Michela Pacifici tarafından hazırlanmıştır.

Modül 5: T4. Deniz Ekosistemlerinde Sistematik Koruma Planlaması eğitiminde yedi tanesi teorik bilgiler içeren ve üç tanesi uygulamalı alıştırmalar olan toplam 10 video IFISH E- Öğrenme Platformuna yüklenmiştir. Modül 5: T4 eğitiminde, sistematik koruma planlamasının temelini oluşturan ilkeler sunulmuştur.

Modül 5: T4 eğitiminin ilk bölümü, korunması gereken sahaları belirlemede kullanılan farklı yöntemleri göstermektedir. Bunlar arasında özel (ad hoc) seçim, eşik temelli yöntemler ve hedef temelli yöntemler yer alır. Sistematik koruma planlaması, en güçlü hedef temelli yöntem olarak kabul edilmektedir. Hedef temelli yöntemler ayrıntılı olarak tartışılmadan önce, boşluk analizinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Boşluk analizi, koruma alanı ağındaki “boşlukları”, yani henüz korunmayan ilgili biyolojik çeşitlilik unsurlarını içeren alanları belirlemeye yardımcı olur. Eğitimin bu teorik kısmı, koruma planlaması ile ilgili farklı yönler hakkında fikir verecektir ve eğitimi alan kişiler: 1) paydaşların mevcut koruma alanı ağını genişletmeye karar vermesi durumunda sahip olduğu hedefi veya hedefleri göz önünde bulundurarak uygulanacak en uygun koruma planlama yöntemini belirleyebilecek; 2) sistematik koruma planlama analizini kullanarak yeni bir rezerv sistemi oluşturmak için gereken tüm adımları izleyebilecek; 3) mevcut korunma alanı ağındaki boşlukları belirlemek için boşluk analizi yapabilecek ve 4) her bir yöntemle ilişkili temel avantaj ve sınırlamaları anlayabilecektir.

Modül 5: T4 eğitiminin ikinci bölümü, ücretsiz istatistik yazılımı R kullanılarak "prioritizr" paketinin kullanıldığı bir uygulama alıştırmasından oluşmaktadır. İlk video, prioritizr ile koruma önceliklendirme sorunlarını çözmede temel olacak olan “Gurobi optimizer” optimizasyon aracının nasıl indirileceğini açıklamaktadır. Alıştırmanın ikinci bölümünde, nihai koruma alanı sistemine dahil edilecek sahaların tanımlanmasında temel teşkil edecek ücretsiz bir CBS yazılımı olan QGIS'de planlama birimi katmanının nasıl hazırlanacağı açıklanmaktadır. Alıştırmanın son bölümü, kademeli karmaşıklık seviyelerini uygulayarak, R programında prioritizr paketiyle sistematik koruma planlama problemlerinin nasıl çalıştırılacağını açıklamaktadır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz