EN

Echoview Hidro – akustik Veri Analiz Yazılımı EğitimiEchoview Hidro – akustik Veri Analiz Yazılımı eğitim içeriği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Prof. Dr. Ali Cemal Gücü tarafından hazırlanmıştır.

Echoview Hidro – akustik Veri Analiz Yazılımı eğitiminde toplam 6 video IFISH E- Öğrenme Platformuna yüklenmiştir. EchoView, hidro-akustik yöntemle toplanan verilerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Bu Echoview Hidro – akustik Veri Analiz Yazılımı eğitim videoları bu yazılımın ve bazı modüllerinin kullanımı hakkında bilgiler sunmaktadır.

Echoview Hidro – Akustik Veri Analiz Yazılımı eğitimi video serisi altı bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümü, yazılımı ve özelliklerini anlatmakta, bu yazılımın kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler sunmaktadır. “Veri Girişi ve Biyokütle tahmini” bir örnek üzerinden hidro-akustik cihazlarla toplanan verileri yazılıma aktarımını, temel işlemleri ve biyokütle hesaplamasını içermektedir. “Detaylı inceleme” bölümü veriler üzerinde sıklıkla rastlanan sorunların çözümüne dair uygulamalar sunmaktadır. “Sürü tanımlama” videosu birden fazla türün birarada örneklenmesi durumunda bu türleri birbirinden ayırmak için EchoView yazılımının sunduğu bazı özellikleri içermektedir. Hidro-akustik verilerle birlikte kaydedilen gürültü, ve balık dışındaki canlılara ve özellikle planktona ait kayıtların ayıklanıp temizlenmesinde kullanılabilecek EchoView özellikleri “Gürültü ve Plankton Ayıklama” bölümünde sunulmuştur. Serisinin son videosu, sabit sistemlerle toplanan verilerde balık takibinin nasıl yapılabileceğini ve ne tip sonuçlar elde edilebileceğini anlatan “Balık takibi”dir.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz