EN

A 3.4 ve A 3.5 SeminerleriIFISH Projesi kapsamında A 3.4 Veri toplama süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası (CFP) ve Türkiye’nin uyumlaştırılmasında AB Stok Değerlendirmesi ve Yönetimi konularında balıkçı paydaşların farkındalığını artırmak ve A 3.5 Veri toplama süreci, AB Ortak Balıkçılık Politikası (CFP) ve Türkiye’nin uyumlaştırılmasında AB Stok Değerlendirmesi ve Yönetimi konularında yönetici ve akademisyen paydaşların farkındalığını artırmak için 24 Ağustos ve 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve Trabzon illerinde toplam beş seminer düzenlenmiştir.

Proje kapsamında A 3.4 ve A 3.5 başlıklarında Ankara, İstanbul ve Trabzonda düzenlenen seminerlere Trabzon Valisi Sayın İsmail USTAOĞLU, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doç.Dr.İlhan AYDIN, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Sayın Dr.Süleyman ASLAN, Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Sayın Ramazan BÜLBÜL, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin AKBAŞ, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Cahit GÜLBAY, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Dr. Ercan KÜÇÜK, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU ve bakanlık personelleri, akademisyenler, araştırmacılar, balıkçılar ve SÜRKOOP ve DEMBİR temsilcileri katılım sağlamıştır.

Proje Koordinatörü Sayın Serhat DİNÇER, Sayın Dr.Mümtaz TIRAŞIN, Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ ve Prof.Dr. Vahdet ÜNAL’ın yanı sıra proje takım lideri Dr.Mark DIMECH ve İtalyan balıkçılık uzmanlarından Dr.Evelina SABATELLA, Dr.Mario SBRANA ve Dr.Claudia MUSUMECI sunumlarıyla gerçekleştirilen A 3.4 ve A.3.5 Seminerlinde, AB uyum süreci ve AB Balıkçılık Ortak Politikası (CFP), Ekosistem Yaklaşımı ve Entegre Kaynak Yönetimi, Balıkçılık yönetiminde veri toplamanın önemi, AB balıkçılık müktesebatına uyum için gereklilikler ve paydaşların beklentileri ve görüşleri konularında istişarelerde bulunulmuştur.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz