EN

IFISH Projesi Ön Bölgesel Balıkçılık Bilimsel Komitesi:
Boşluk Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi Çalıştayı
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen AB destekli IFISH (Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları) projesi çalışmaları kapsamında “Ön Bölgesel Balıkçılık Bilimsel Komitesi: Boşluk Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi Çalıştayı” 11- 12 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Çalıştayda; balıkçılıkta ekosisteme dayalı yaklaşım ve ekonomik öneme sahip balık stoklarının sürdürülebilir şekilde toplanmasına yönelik politikaların desteklenmesi, bilimsel tavsiyenin geliştirilmesi ve stok değerlendirmeye ilişkin stratejik bir yaklaşım belirlenmesine yönelik planlamalar yapıldı.

TAGEM ve BSGM (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Dışişleri Bakanlığı, AB Delegasyonu ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) gibi diğer kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Avrupa Birliği ülkelerinden katılan uzmanların da yönlendirmeleri ve katkıları ile etkili bir stratejide temel olan boşluk analizinin ve ihtiyaç değerlendirmesi yapıldı. Çalıştayda tüm katılımcıların katılımını kolaylaştırmak için “hedef odaklı proje planlama” yaklaşımı da kullanıldı.

Projenin bir sonraki adımı, Eylül ayında stratejiyi belirleyecek olan ikinci bir çalıştay düzenlenmesidir. Kasım ayında ise ilgili eylemsel planı geliştirecek olan üçüncü bir çalıştay planlanmaktadır. Tüm süreç, 2019 Kasım ayında yapılması planlanan iki istişare toplantısında tüm paydaşların incelemesine ve onaylanmasına açık olacaktır.

Proje çalışmalarının sonucunda, Türkiye’nin balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile ilgili tüm bilimsel konularda önerilerde bulunacak tavsiye mekanizmasının iyileştirilmesine yönelik tavsiye oluşturulması öngörülmektedir. Oluşturulacak olan böyle bir kurul, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeden destek de alacaktır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz