EN

Ekosistem Çalışma Grubu Toplantısı“Ekosistem Çalışma Grubu Toplantısı,” 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’daki proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve üniversitelerden gelen akademisyenlerin yanı sıra İtalyan ekosistem uzmanları olan Chiara Pirotti ve Francesco Colloca’da katılım sağlamıştır.

Toplantı, Muharrem Aksungur’un açılış konuşması ve proje lideri Ian R. Scott’un projenin görev tanımlarını takdimiyle başlamış olup, Francesco Colloca’nun moderatörlüğünde devam etmiştir.

Toplantıda ilk sunum Balıkçılık Yönetişim Uzmanı Binhan Ganioğlu tarafından yapılmıştır. “Türkiye’de Ekosistem Kavramına Mevcut Yaklaşım ve Geleceği” konulu bu sunumda, balıkçılık yönetiminde ekosistemsel yaklaşımın Türkiye’deki durum değerlendirilmesi yapılmıştır. İtalya’da Ekosistem Araştırması konularında F.Colloca ve C.Pirotti i mevcut durumu katılımcılarla paylaşılmıştır. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden Yrd. Doç. Dr. Ekin Akoğlu tarafından ekosistem araştırmasında, Marmara ve Karadeniz Entegre Modelleme Sistemi üzerine modellemeler hakkında bilgiler vermiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ünlüoğlu ise IFISH projesi öncesinde Beymelek lagününde gerçekleştirilen IFISH Prototipi ve Proje konusunda sunum yaparak projedeki deneyimlerini paylaşmıştır. Son olarak, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden Doç. Dr. Ahsen Yüksek, “Marmara Denizi Biyoçeşitlilik Durumu ve Tehditleri” başlıklı sunumunda Marmara Denizinin su kalitesi, güncel durumu ve demersal balık dağılımı konusunda bilgiler vermiştir.

Ekosistem Çalışma Grubu Toplantısının ikinci günüde katılımcılar, Türkiye’nin ekosistem tabanlı balıkçılık yönetimi ve modellemeler üzerinde istişarelerde bulunarak; mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz