EN

Eğitim Komitesi Toplantısı“Eğitim Komitesi Toplantısı” 11 Eylül 2019 tarihinde Ankara’daki proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim komitesi, projenin önemli bileşenini oluşturan eğitim modüllerinin içeriğinin uygulanmasına yönelik yaklaşımların belirlenmesi için oluşturulmuştur.

Toplantıda, her modül için eğitim planının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da eğitimi verecek uygun eğitmenlerin düşünülerek katılımcı listelerinin oluşturulması planlanmıştır. Planlama aşamasında potansiyel ek etkinliklerin tanımlanması ve yorumlanması için de değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Katılımcıların değerlendirme formlarını içeren tamamlanmış etkinlikler hakkındaki raporların incelenmesi ve proje sonrası dönemdeki ilerlemeyi sürdürmek için gereken eğitim etkinlikleri hakkında önerilerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

Son olarak, faaliyet takviminde Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları için AB üye ülke kurumları ve danışma kurulları ile potansiyel Ulusal Bilimsel Balıkçılık Komitesi üyeleri için çalışma ziyareti düzenlenmesi konusunda istişarelerde bulunulmuştur.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz