EN

Veri Toplama Komitesi Toplantısı“Veri Toplama Komitesi Toplantısı” 13 Eylül 2019 tarihinde Ankara’daki proje ofisinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, veri komitesinin görev tanımı ve faaliyetleri başlıkları altında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Veri komitesinin görevi, proje faaliyetlerinin tamamlanmasıyla ilgili bilgi sağlanması ve diğer tüm faaliyetlerin tamamlanmasına yönelik yaklaşımların geliştirilmesidir. Ayrıca, komite belirlenen danışmanların çalışma takvimine uyduğunun takip edilmesi ve proje sonrası ile ilgili sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamak için gereken faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunulmasından sorumludur.

Toplantıda veri kaynaklarının koordinasyonu, kombinasyonu ve yazılımın geliştirilmesi ile ilgili süreçler için değerlendirmelerde bulunulmuştur. Veri toplama süreci konusunda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Koordinatörü Erdinç Veske ve Ulusal Balık Stoklarını İzleme Merkezi (UBSİBİM) yazılım koordinatörü Mehmetcan Gençler IFISH projesinin önemli bileşenlerinden olan balıkçılık veri toplama ve işleme sistemine yönelik yazılımın geliştirmesiyle ilgili sunumlar yapmıştır.

Toplantıda veri akış sistemleri ile ilgili protokollerin ve metodolojinin üretimi konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, ön çoklu türlerin üretimine entegre edilen ekolojik varsayımsal modelin üretilmesi ve ilgili protokol ve metodolojileri tartışmak ve sonuçlandırmak için çalıştay organizasyonu yapılması düşünülmektedir. Ayrıca, pilot çalışma olarak veri toplama sisteminin en az iki alanda pratik bir uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz