EN

Modül 1 Eğitim – B2, B1, A1IFISH projesi kapsamında, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Eğitim Tesisi’nde ilk eğitim programı olan Modül 1 eğitimi gerçekleştirilmiştir. Modül 1’in içeriği, B2. Temel Düzey – Balıkçılık İstatistiği, B1. Temel Düzey – Balıkçılıkta Veri Toplama ve A1. İleri Düzey – Balıkçılık Bağımlı Veri Toplama ve Bağımsız Veri’den oluşmuştur.

Üç farklı eğitmenin yer aldığı eğitimlerde ilk iki gün, B2. Temel Düzey Balıkçılık İstatistiği eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim dalında görev yapan DR.ÖĞR.Üyesi E.Mümtaz Tıraşın tarafından verilmiştir. İstatiksel bilgi, balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmeleri uygulamaları ve balıkçılık verilerinin değerlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Verilen eğitimlerde, balıkçılık verilerinin doğası ve veri toplama konusuna ilişkin varyasyon, değişken analizi ve korelasyon analizi gibi balıkçılık faaliyetlerinde de kullanılan istatiksel konuların temel düzeyi verilmiştir.

Eğitimin üçüncü gününde, B1 Temel Düzey Balıkçılıkta Veri Toplama eğitimini CNR-IRBIM’dan kıdemli araştırmacı Fabio Fiorentino ve CIBM’da bağımsız araştırmacı Claudia Musumeci tarafından verilmiştir. Eğitimlerde; balıkçılık yönetiminde veri toplama kullanımı, veri kalitesi, doğrulaması ve kontrolü ve veri depolama gibi konularda eğitimler verilerek, mevcut durumlar üzerinde istişarelerde bulunulmuştur.

Eğitimin dördüncü ve son gününde ise A1 İleri Düzey Balıkçılık Bağımlı Veri Toplama ve Bağımsız Veri eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde, balıkçılık bağımlı veri toplama ve balıkçılık bağımsız veri toplama konusunda katılımcılara hem araştırma gemilerinde ve hem de ticari balıkçılık teknelerinde gözlem yapma, görsel kayıtlar ve veri toplama konularında eğitimler verilerek, Modül 1’deki konular tamamlanmıştır. Ayrıca, Modül 1 eğitiminin sonunda katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek ilk eğitim başarıyla tamamlanmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz