EN

Strateji Çalıştayı“Strateji Çalıştayı” 24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Tarım ve Orman Bakanlığı personelleriyle birlikte paydaşlardan DEM-BİR ve SUR-KOOP temsilcileri ve üniversitelerden katılım sağlanmıştır. Çalıştayın ana odağı balıkçılık faaliyetlerinde ekosistem yaklaşımı ve entegre yönetimi olmuştur.

Çalıştayda, balıkçılık yöneticilerine verilen bilgilerin kalitesini ve kullanılabilirliğini geliştirmenin stratejik yaklaşımını oluşturmak hedeflenmiştir. Yasal ve idari çerçeve, veri toplama ve ekosistemin diğer elemanları konu başlıkları altında stratejik alan içinde yer alan boşluklar ve ihtiyaçlar tespit edilerek ilgili sunum ve tartışmalar yapılmıştır.

Çalıştayın ilk günü, proje lideri Ian Scott, paydaş katılımı ve çok temsilcili ulusal balıkçılık danışma kurulu ve finasman konularında sunum yapmıştır. Çalıştayın ikinci ve üçüncü günü İtalyan uzmanlardan Claudia Musumeci ve Mario Sbrana; balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirmeleri, biyolojik referans noktaları ve balıkçılık bağımlı ve balıkçılık bağımsız veri konularında sunumlar yapmıştır. Sunumlar boyunca mevcut boşluk ve ihtiyaçlar belirlenerek operasyonel planda yer alması gereken stratejiler belirlenmiştir.

Çalıştayın son günü, yan av türleri, savunmasız türler ve ETP türlerini oluşturan ekosistemin diğer elemanları konularında tartışmalar yürütülerek, IFISH projesinin ana hedeflerinden olan ekosistem temelli balıkçılık yönetimi için değerlendirmelerde bulunulmuştur.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz