EN

Modül 3 Eğitim – B5, B6IFISH Modül 3 eğitim, 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. Modül 3’ün içeriği, B5. Temel Düzey – Balıkçılık Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve B6. Temel Düzey – Balık Stoklarının Dinamiklerinden oluşmuştur. Modül 3 eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı bilim insanı Meltem Ok moderatörlüğünde, eğitim uzmanları Claudio Viva ve Henrik Sparholt tarafından verilmiştir.

Eğitimlerde ilk iki günü, B5. Temel Düzey – Balıkçılık Kaynaklarının Değerlendirilmesi eğitimi Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicate (CIBM)’de görev yapan eğitim uzmanı Claudio Viva tarafından verilmiştir.

Viva, balıkçılık yöntemleri ve av araçları ve balıkçılık aktivitelerinin türleri konusunda bilgilendirici sunumlarının yanı sıra balıkçılık kaynak yönetimi konusunda sunumlar yapmıştır. Balıkçılık kaynaklarının yönetimi, stok ve deniz kaynaklarının korunması açısından önemlidir. Özellikle uzun vadeli sürdürülebilir bir balıkçılık yönetimi, maksimum sürdürülebilir verimin sağlanmasına olanak sağlar. Bu konuda Viva, Ortak Balıkçılık Politikası ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun (GFCM) balıkçılık kaynaklarının değerlendirilmesi politikaları ekseninde katılımcılara bilgiler vermiştir.

Eğitimin son üç gününde, B6 - Temel Düzey - Balık Stoklarının Dinamikleri eğitimi Nordic Marine Think Tank (NMTT)’de görev yapan eğitim uzmanı Henrik Sparholt tarafından verilmiştir. Sparholt eğitimde; stoğa katılma, tek tür stok büyüklüğü tahmini – biyokütle dinamik, analitik modeller Ecopath modeli ve gerekli veriler ilgili konularında sunumlar yapmıştır. Ayrıca av ve çaba verilerini kullanarak Maksimum Sürdürülebilir Ürün (MSY) değerini ve düzeyini tahmin etme konularında uygulamalı olarak katılımcılarla hesaplamalar yapılmıştır.

Eğitiminin sonunda katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek Modül 3 eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.

  Bu web sayfası Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Web sayfasının içeriğinden, AGT SpA liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin fikirlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz